Fen­no­voi­ma

Fen­no­voi­ma

Fen­no­voi­ma on suo­ma­lai­nen ener­giayh­tiö, joka raken­taa Han­hi­ki­vi 1 ‑ydin­voi­ma­lai­tok­sen Pyhä­joen Han­hi­ki­ven nie­mel­le. Fen­no­voi­man lisäk­si hank­kees­sa on muka­na lai­tos­toi­mit­ta­ja RAOS Pro­ject, sen pää­ura­koit­si­ja Titan‑2 sekä...
Suo­men­maa

Suo­men­maa

Suo­men­maa on ajan­koh­tai­nen, laa­du­kas ja asia­kas­kes­kei­nen aika­kaus­leh­ti, joka seu­raa aktii­vi­ses­ti maa­il­man tapah­tu­mia, päivittäin.  Suo­men­maa tar­jo­aa sekä digi- että pape­ri­leh­ti ver­sion tilat­ta­vak­se­si. Ja kai­ken tämän pai­naa,...
Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry

Mat­kal­le Sal­laan ry on Lapis­sa sijait­se­van Sal­lan kun­nan mark­ki­noin­tiyh­dis­tys ja yhteis­työ­elin, johon kuu­luu täl­lä het­kel­lä yli 40 yri­tys­tä. Isoin näis­tä on luon­nol­li­ses­ti Sal­lan kunta.  Mat­kal­le Sal­laan ry tekee Sal­lan kun­nan...
Blåklä­der

Blåklä­der

Blåklä­der on työ­vaat­tei­ta myy­vä ja val­mis­ta­va ruot­sa­lai­nen yri­tys. Emo­yh­tiö sijait­see Ruot­sis­sa ja tytä­ryh­tiöt Suo­mes­sa, ympä­ri Euroop­paa sekä Yhdys­val­lois­sa ja Japanissa.  Blåklä­de­rin vali­koi­miin kuu­lu­vat mm. työ­vaat­teet,...
Mini­ma­ni

Mini­ma­ni

Mini­ma­ni on Sei­nä­joel­ta läh­töi­sin ole­va per­hey­ri­tys ja ainoa yksi­tyi­nen hyper­mar­ket­ket­ju Suo­mes­sa. Myy­mä­lät sijait­se­vat Sei­nä­joen lisäk­si Kok­ko­las­sa, Jyväs­ky­läs­sä, Vaa­sas­sa sekä Lem­pää­län Ideaparkissa. Elo­kuus­sa 2020 myös...