Yhteys­tie­dot

Mut­ka­ton ja nopea

Sel­lai­nen on tapam­me pal­vel­la. Meil­lä ei esi­mer­kik­si tar­vit­se jono­tel­la puhe­lin­vaih­tees­sa vaan kul­le­kin asiak­kaal­le on mää­ri­tet­ty oma yhteys­hen­ki­lön­sä, jon­ka kans­sa asioin­ti sujuu tut­ta­val­li­ses­ti  ja tehok­kaas­ti.  Lisäk­si kii­reel­li­sis­sä tuo­tan­toon liit­ty­vis­sä asiois­sa on tar­jol­la käyt­tö­pääl­li­kön 24/7‑päivystysnumero 044 418 6610

Janne Koski

Jan­ne Koski

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Peter Marjakangas

Peter Mar­ja­kan­gas

Myyn­ti­pääl­lik­kö (Pää­kau­pun­ki­seu­tu)

Tommi Luhta

Tom­mi Luhta

Leh­ti­pai­non päällikkö

Toni Klemola

Toni Kle­mo­la

Teh­das­pääl­lik­kö

Jyrki Jokela

Jyr­ki Jokela

Käyt­tö­pääl­lik­kö

Janne Koski

Jan­ne Koski

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Marja Niemi

Mar­ja Niemi

Leh­ti­pai­non päällikkö

Risto Hämäläinen

Ris­to Hämäläinen

Myyn­ti­pääl­lik­kö

Jussi Talvi

Jus­si Talvi

Käyt­tö­pääl­lik­kö

Otta­kaa minuun yhteyt­tä, kiitos!

Jätä yhteys­tie­to­si alle, niin olem­me Sinuun yhteyk­sis­sä mah­dol­li­sim­man pian.