Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olem­me muka­na Itä­me­ren pelas­tus­jou­kois­sa ja tuem­me jou­lu­lah­joi­tuk­sel­lam­me John Nur­mi­sen Sää­tiön Puh­das Itä­me­ri ‑hank­kei­ta ja Itä­me­ren perin­nön suo­je­lu­toi­mia. Lah­joi­tuk­sem­me myö­tä toi­vo­tam­me kai­kil­le asiak­kail­lem­me ja...
Bot­nia Print Oy Ab:n Ympäristöpolitiikka

Bot­nia Print Oy Ab:n Ympäristöpolitiikka

Tavoit­tee­nam­me on toi­mia edel­lä­kä­vi­jä­nä ympä­ris­tö­vas­tuul­lis­ten graa­fis­ten tuot­tei­den tuot­ta­mi­ses­sa seu­raa­vin periaattein: Tun­nis­tam­me vaikutukset Tun­nis­tam­me ja tie­dos­tam­me toi­min­taam­me ja tuot­tei­siim­me liit­ty­vät...
Itä­me­ri tar­vit­see lah­jo­ja, minä en

Itä­me­ri tar­vit­see lah­jo­ja, minä en

Olem­me muka­na Itä­me­ren pelas­tus­jou­kois­sa ja tuem­me tänä vuon­na jou­lu­lah­joi­tuk­sel­lam­me John Nur­mi­sen Sää­tiön Puh­das Itä­me­ri ‑hank­kei­ta ja Itä­me­ren perin­nön suojelutoimia.  Rehe­vöi­ty­mi­nen on Itä­me­ren suu­rim­pia uhkia. Sen...