Sano­ma­leh­ti­viik­koa vie­te­tään 28.1.–1.2.2019

Sano­ma­leh­ti­viik­ko on sano­ma­leh­tien ja kou­lu­jen tär­kein yhteis­kam­pan­ja – ja yksi suu­rim­mis­ta media­kas­va­tus­ta­pah­tu­mis­ta koko Suomessa.

Sano­ma­leh­ti­viik­ko antaa lap­sil­le ja nuo­ril­le työ­ka­lu­ja kriit­ti­seen media­lu­ku­tai­toon, oman media-arjen pei­laa­mi­seen sekä aktii­vi­seen osal­lis­tu­mi­seen ja vaikuttamiseen.

Tänä vuon­na tee­ma­na on vai­kut­ta­mi­nen. Vaa­li­ke­vään kun­niak­si lap­sia ja nuo­ria kan­nus­te­taan osal­lis­tu­maan ja tuo­maan esiin median moni­suun­tais­ta roo­lia vai­kut­ta­mi­sen välineenä.

Lisä­tie­toa: https://sanomalehtiopetuksessa.fi/fi/sanomalehtiviikko

Oppi­lai­tok­set Kes­ki-Poh­jan­maan levik­kia­luel­la voi­vat tila­ta ilmai­sia leh­tiä osoit­tees­ta: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/011e9a5c-5c6c-4bf7-8424–4645d04c8ee0?displayId=Fin1444803

Lisää artikkeleita

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Jou­lu­lah­jat Itämerelle!

Olemme mukana Itämeren pelastusjoukoissa ja tuemme joululahjoituksellamme John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri...