Vår historia

Botnia Prints inledde sin verksamhet 2010 och därigenom firar vi i år vår 10-åriga resa.

Botnia Print ägs av Hilla Group Oyj (65 %) och HSS Media (35 %).

År 2012 belönades vår kvalitet internationellt när vårt företag blev medlem i kvalitetsklubben World Association of Newspapers and New Publishers WAN-IFRA. Det är fråga om det internationellt sett mest ansedda beviset på ett tidningstryckeris högkvalitativa produktion.

55 anställda
500 000 tidningar dagligen
9500 t pappers­förbrukning
per år
15.5 mil. i omsättning