Turun Seutusanomat

Turun Seutusanomat on Varsinais-Suomen kertajakelultaan suurin ja laajin lehtiperhe, joka ei kuulu suuriin konserneihin, kuten monet muut lehdet nykypäivänä. Tämä lehtiperhe on myös ainoa paikallinen lehtitoimija, joka käyttää Postin Premium jakelua eli mahdollistaa asiakkailleen lehtien saannin Varsinais-Suomen jokaisessa nurkassa, jonne Posti saa lehtiä toimittaa. Digitalisoituminen on tuonut monille lehtitaloille haasteita, mutta Turun Seutusanomat on vastaavasti vain rakentanut uusia tuotteita ja lisännyt jakelumääriään eli kasvattanut toimintaansa. Painomäärät liikkuvat n. 150 000 kertajakeluissa, joka on yli kahdeksan kertainen määrä aloitusvuoden jakeluun verrattuna. 

Miten Turun Seutusanomat päätyi Suomalaisen Lehtipainon asiakkaaksi?

– Yhteistyö Turun Seutusanomien ja Suomalaisen Lehtipainon välillä alkoi, kun edellinen yhteistyökumppanimme nosti hintojaan merkittävästi. Tämä johti uusien mahdollisten kumppaneiden kartoittamiseen. Halusimme käydä läpi mahdolliset kumppanit koko Suomesta, sillä painotalon sijainti ei ollut kumppanuuden kannalta merkittävää. Yhtenä vaihtoehtona joukossa oli Suomalainen Lehtipaino. – Turun Seutusanomat, toimitusjohtaja Mika Leinonen

– On turha kiistää, etteikö hinta olisi yksi merkittävimmistä tekijöistä tällä toimialalla, sillä painomäärät ovat suuria. Mutta hinnan lisäksi Suomalaiselta Lehtipainolta olemme saaneet hyvää ja ystävällistä palvelua sekä ymmärrystä meidän liiketoimintaamme kohtaan. He painavat myös omia lehtiään ja tekevät muita painotuotteita, joten syvällinen toimialan ymmärrys kumpuaa varmasti myös sieltä. Lisäksi meillä itsellämme on laaja palvelutarjonta eli teemme lehtien lisäksi monia muita painotuotteita alueen toimijoille ja näihin tarpeisiin Suomalainen Lehtipaino on pystynyt vastaamaan erittäin hyvin ja monipuolisesti. Heillä on myös joustava palvelu ja realistiset ajatukset meidän resursseistamme heidän asiakkaanaan. 

”Lämminhenkisen asiakaspalvelun, asiakkaan liiketoiminnan ymmärryksen ja monipuolisen tarjoaman myötä painotalon sijainnilla ei ole merkitystä.”                     

Mitä kaikkea Suomalainen Lehtipaino painaa Turun Seutusanomille?

– Suomalainen Lehtipaino painaa meille hyvin erilaisia tuotteita. Lehtien lisäksi esimerkiksi Maskun kunnan ja seurakunnan taitettavia tiedotuslehtiä ja muita erikoislehtiä, kuten Naantalin asuntomessuille messu- ja matkailujulkaisuja. Paperitarpeet saattavat siis vaihdella ja he pystyvät palvelemaan meitä erilaisilla painopapereillaan.

Myös Suomalaisen Lehtipainon suunnalta kommentoitiin kumppanuutta mielissään:

– Painamme Turun Seutusanomille neljää erilaista alueellista lehteä sekä erikoispainoksia. Huolehdimme siitä, että pystymme tarjoamaan palveluita heille sopivassa aikaikkunassa. Meillä on ketterä ja tehokas yksikkö Kajaanissa, joka pystyy painamaan sekä pienempiä että suurempia eriä. – Suomalainen Lehtipaino, myyntipäällikkö Risto Hämäläinen

Miten yhteistyö on kehittynyt vuosien varrella ja onko tullut odottamattomia tilanteita?

– Yhteinen ymmärrys liiketoiminnan toimivuudesta ja siihen vaikuttavista asioista on syventynyt ja kasvanut. Luottamus ja asiantuntijuus on kehittynyt puolin ja toisin. Lisäksi oman kokemukseni mukaan isommissa ja vanhemmissa lehtikonserneissa on tietty laatikko, jonka sisällä toimitaan. Meillä ei ole ollut samanlaisia rajoja, vaan luovuus ja innovatiivisuus on ohjannut tekemistämme hyvin vahvasti. Myös asiakkaiden toiveet ovat muokanneet toimintaamme ja laajentamisemme suuntaa. Eli emme toimi omien tarpeidemme mukaan, vaan kuuntelemme suurella sydämellä ja koitamme tavoittaa mahdollisimman monia lukijoita sellaisille uutisilla, jotka heitä kiinnostavat. Sen takia tuotamme neljää erilaista lehteä, emmekä vain yhtä. Lukijakuntaa kun usein kiinnostaa eniten se oman alueen sisältö.

”Painojälki ja laatu on erinomaista. Kun painetaan paljon, voi satunnaisia outouksia ilmetä painokoneen jäljessä, mutta se on vain ymmärrettävä, että mikään ei ole sataprosenttista. Hienosti on kaikki sujunut ja olemme todella tyytyväisiä!”

– Yhteistyössämme ei ole ollut oikeastaan muita kuin Postin muutosten tuomia yllätyksiä ja odottamattomia tilanteita, joita on sitten yhdessä pähkäilty Suomalaisen Lehtipainon kanssa. He ovat suhtautuneet muutoksiin joustavasti ja kaikki on saanut aina hoidettua hienosti. Kun muutoksia tulee nopeasti, vaatii se syvää asiantuntemusta ja kokemusta omalta toimialalta, jotta ketterä reagointi on mahdollista. Ja sitä heiltä kyllä löytyy! Joustavuus toimii molempiin suuntiin ja asiat selvitetään yhdessä.

– Toivomme että voimme laajentaa yhteistyötä heidän kanssaan jollakin tavalla. Suomessa on paljon niin sanottuja ”uutiserämaita”, joihin kaivattaisiin tahoa, jossa paikalliset yrittäjät, ihmiset, kunnat ja kaupungit voisivat ilmoittaa palveluistaan kohtuuhintaan. Tämä meidän konseptimme sopisi moneen paikkaan. Eli olemme avoimia aina myös uusille ehdotuksille.

Haluatko kuulla lisää toimintatavoistamme?

Ole yhteydessä!

Suomalainen Lehtipaino

Suomalainen Lehtipaino-nimellä toimiva lehtitehdas Kajaanissa on osa suurempaa yhteisöä. Olemme osa Hilla Groupia, joka on alueemme suurin monimediatalo. 

Risto Hämäläinen
Myyntipäällikkö
Puh. +358 44 779 5235
risto.hamalainen@suomalainenlehtipaino.fi

kulmaelementti