• fi
 • en
 • sv
 • Botnia Print Oy Ab:n Ympäristöpolitiikka

  Tavoitteenamme on toimia edelläkävijänä ympäristövastuullisten graafisten tuotteiden tuottamisessa seuraavin periaattein:

  • Tunnistamme vaikutukset

  Tunnistamme ja tiedostamme toimintaamme ja tuotteisiimme liittyvät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Merkittävimpiä niistä ovat materiaalien käyttö, energian käyttö, kierrätysjäte ja niihin liittyvät vaikutukset. Merkittävimpiin ympäristönäkökohtiin liittyvän kehittämistoiminnan ansioista toimintamme hiilijalanjälkivaikutus on alan vertailussa pieni.

  • Sitoudumme

  Sitoudumme ympäristöjohtamisen tason parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Toimintaa ja tuotteita kehitettäessä ympäristön huomioiminen ja henkilöstön tietoisuuden lisääminen ovat tärkeässä roolissa.

  • Noudatamme ympäristövaatimuksia

  Noudatamme toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Edellytämme vastaavaa myös materiaali- ja palvelutoimittajiltamme.

  • Ympäristön huomioiminen tuotteissa ja toiminnassa

  Tarjoamme asiakkaillemme vähemmän ympäristöä kuormittavia vaihtoehtoja tuotteita, raaka-aineita ja palveluja valittaessa.

  • Materiaalien ja energian kulutus

  Minimoimme kaikessa toiminnassamme materiaalien ja energian kulutuksen, kierrätämme tuotantojätteen käytännössä 100 prosenttisesti, sekä pyrimme hyödyntämään muut syntyvät jätteet energiakäyttöön. Merkittävä osa käyttämästämme energiasta tuotetaan kotimaisella vesi- ja tuulivoimalla. 

  kulmaelementti