• fi
 • en
 • sv
 • BOTNIA PRINTILLE UUSI TÄHTI

  ANSAITSIMME UUDEN TÄHDEN TUNNUSTUKSENA VUOSIKYMMENEN AJAN JATKUNEESTA PANOSTUKSESTA PAINOLAATUUN

  Botnia Print vahvisti jo viidennen kerran jäsenyytensä World Association of Newspapers and News Publishers’n (WAN-IFRA) laatuklubiin vuosille 2020-2022. Tällä kertaa ansaitsimme lisäksi uuden tunnustuksen; STAR CLUB -tähtiluokituksen. Tämä tähtiluokitus on kunnianosoitus vuosikymmenen ajan jatkuneesta menestyksestä laatuklubin joka toinen vuosi järjestämässä kilpailussa.

  WAN-IFRA:n laatuklubijäsenyys on kansainvälisesti arvostetuin osoitus sanomalehtipainon tuotannon laadusta. Botnia Print on osallistunut kilpailuun joka kerta Keskipohjanmaa-lehdellä. Kansainvälisistä asiantuntijoista koottu raati arvioi muun muassa värisävyjen oikeellisuutta, kohdistustarkkuuksia ja tasapainoa läpi koko painetun tuotteen.

  Botnia Printin tehdaspäällikkö Toni Klemola ja toimitusjohtaja Hannu Salmi iloitsevat viidennestä jäsenyydestä ja sen mukanaan tuomasta uudesta tähtiluokituksesta. He toteavat, että kiitokset kuuluvat jälleen koko henkilökunnalle. Ilman ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä emme voisi menestyä!

  Pidämme Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen laadukasta lehtituotantoamme ja tuotteitamme tärkeimpänä menestystekijänämme markkinoilla.

  Jotta asiakkaamme voisivat jatkossakin nauttia tunnustetusti parhaasta painolaadusta, olemme perustaneet erityisen BP-laaturyhmän. Ryhmään jäsenet on koostettu parhaan näkemyksen saavuttamiseksi monipuolisen osaamisen omaavista henkilöistä, johdon-, myynnin-, tuotannonjohdon sekä tuotannon työntekijöistä.

  Ryhmän perustamisen pääasialliset tavoitteet ovat:

  • Tärkeimpänä tavoitteena on laatupoikkeamien ennaltaehkäisy, sillä korkea laatu on yksi lehtitehtaamme keskeisistä vahvuuksista kovenevassa markkinassa. Korkea laatu ja laatupoikkeamien ennaltaehkäisy pitävät sisällään; huolellisen laadunseurannan ja selvitystyön mahdollisten poikkeamien syistä. Näin voimme ennaltaehkäistä riskiä niiden syntymisestä prosessin eri vaiheissa.
  • Painolaatuun vaikuttavien realiteettien tiedostaminen ja toimenpiteet tarvittaessa: Koneiden ikääntyminen, haasteet materiaalien laatuvaihteluissa ja omien toimintatapojen eroavaisuudet ovat useasti syynä laatupoikkeamiin tuotantoprosessissa ja haluamme panostaa erityisesti niiden minimointiin.
  • ”Parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen” tunnistaminen tuotantoympäristössä sekä varmistuminen siitä, että ne ovat kaikkien tiedossa ja osana arkea.

  Laaturyhmän ensimmäinen kokous pidettiin 28.9 ja jatkossa ryhmän on tarkoitus kokoontua säännöllisesti kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useammin.

  Keskipohjanmaa -lehdelle edellä mainittu tarkoittaa sitä, että julkaisunne edustaa painolaadultaan maailmanluokan lehtieliittiä nyt ja tulevaisuudessa. Vastaavaan saavutukseen yltäneitä lehtipainoja on maailmassa ainoastaan reilu 50 kappaletta. Keskipohjanmaa, kuten muutkin Botnia Printissä painetut julkaisut voivat siis ylpeänä todeta edustavansa pallon parasta painolaatua!

  kulmaelementti