Suomenmaa

Suomenmaa är en aktuell, högklassig och kundorienterad tidskrift som aktivt följer händelserna i världen, dagligen.

Suomenmaa kan prenumereras både som digital tidskrift och papperstidning. Och Botnia Print trycker omsorgsfullt allt detta.

Hur blev Suomenmaa kund hos Botnia Print?

På marknaden fanns också andra alternativ och tryckeribranschen är starkt konkurrerad i Finland. Suomenmaas chefredaktör Juha Määttä belyser gärna situationen:

”Tidigare hörde vi till Joutsen Media, som trycker flera tidningar.” I något skede hade Joutsen Media ett eget tryckeri och ibland måste vi av olika orsaker anlita andra tryckerier om det förekom störningar. I sådana sammanhang anlitade vi Botnia Prints tjänster.”

Till slut avvecklade Joutsen Media verksamheten i sitt tidningstryckeri, och då ordnades en konkurrensutsättning mellan tryckerierna. I samband med koncernförsäljningen blev Suomenmaa ett eget bolag och fortsatte gärna samarbetet med Botnia Print.

Så här började alltså samarbetet mellan Botnia Print och Suomenmaa.

Varför Botnia Print?

Vilka konkreta faktorer bidrog ursprungligen till valet av Botnia Print?

De praktiska arrangemangen har fungerat mycket bra ända från början. Många aktörer hos Suomenmaa har kontakt med Botnia Print och bl.a. grafiker som ansvarar för bilderna har också fått utbildning hos Botnia Print och de har varit nöjda med hur smidigt samarbetet löper och hur snabbt ärendena sköts.

”För oss var det absolut viktigt att Botnia Print har ett vattenfritt tryckeri, där tryckresultatet är extremt bra och bilderna blir skarpa, dvs. kvaliteten hade en central betydelse. Totalt sett var hela Botnia Prints paket bra, men kvaliteten spelade en central roll.”

Juha Määttä, Suomenmaa

Målet för samarbetet var att få det dagliga arbetet att rulla och tidtabellerna att fungera smärtfritt.

Verksamhet med låga hierarkier, snabb hantering av eventuella problemsituationer och snabba svar på frågor har varit positiva faktorer i vårt fruktbara samarbete.

Ett smidigt och utmärkt samarbete

Enligt Juha Määttä på Suomenmaa märks det välfungerande samarbetet också hos dem som använder slutprodukten, dvs. de som prenumererar på tidningen. Tryckkvaliteten har inte kritiserats.

Till andra företag som eventuellt överväger att anlita Botnia Prints tjänster skickar Juha Määttä positiva hälsningar:

”Samarbetet fungerar bra – du får det du beställer och allt görs smidigt. Du får snabbt svar på dina frågor och funderingar. Det är lätt att samarbeta med ett sådant företag. Jag rekommenderar!”

Också Botnia Print har varit nöjd med kundrelationen med Suomenmaa. Med tanke på kundrelationen är det klokt att upprätthålla en hög kvalitetsnivå, och Botnia Print satsar särskilt mycket på detta. Kvaliteten märks i all verksamhet: Botnia Print är ett ekologiskt och miljövänligt tryckeri.

”Suomenmaa är sådan kund som vi vill ha – företaget är kvalitetsmedvetet och vill erbjuda kunderna trycksaker av hög kvalitet. Detta passar bra ihop med våra värderingar, för det är exakt vad vi också vill.”

Hannu Salmi, Botnia Print

Blaklader
kulmaelementti