• fi
 • en
 • sv
 • Minimani

  Minimani är ett familjeföretag som kommer från Seinäjoki och är den enda privata hypermarketkedjan i Finland. Butikerna finns förutom i Seinäjoki även i Karleby, Jyväskylä, Vasa och Lempäälä Ideapark.

  I augusti 2020 får även Rovaniemi njuta av Minimanis tjänster i och med att de öppnar en ny butik där. Butiken i Rovaniemi kommer att vara den näst största hypermarknaden i Lappland.

  Minimani är på det hela taget en betydande aktör på alla sina butiksorter och sysselsätter ett stort antal anställda inom handeln. Trots tillväxten är Minimani fortfarande ett familjeföretag vars värderingar i stor utsträckning är desamma som hos Botnia Print.

  Hur valde ni Botnia Print till samarbetspartner?

  Minimani har under några år samarbetat med Botnia Print i form av en direktutdelningstidning. Minimanis marknadsföringschef Janne Oosi berättade gärna om sina erfarenheter av Botnia Print och rekommenderar varmt tryckeriet för alla.

  ”Vi har alltid annonserat i landskaps- och ortstidningar. Dessutom får vi prenumererade tidningar och en del tidningar får vi som provnummer. En tidning hade en mycket bra tryckkvalitet och vi började forska i var tidskriften hade tryckts.”

  ”Till följd av detta skickade jag en inbjudan att lämna anbud för följande års direktdistribution. Den gången valde vi inte Botnia Print, och inte heller nästa år, men senare såg vi igen en tidning med hög kvalitet. Vi lyckades förhandla om priset och med beaktande av kvaliteten var Botnia Print mycket konkurrenskraftig. Vi bestämde oss för att testa tryckeriet och nu trycker vi vår tidning hos Botnia Print för det tredje året.”

  ”Målet var en liten profilhöjning i fråga om reklam och utveckla tryckningen av tidningen till en rutin, så att processen och samarbetet löper smidigt. En expert från Botnia Print besökte oss för att kontrollera tidningens tillverkningsprocess och profiler.”

  Janne Oosi, marknadsföringschef hos Minimani

  Utmaningar under samarbetet

  Det har egentligen inte förekommit några utmaningar i samarbetet. Vi lyckades börja samarbeta snabbt och saker och ting framskred effektivt. Endast vid övergången från CMYK-färgprofil till RGB-profil fick vi jobba på lite extra för att på bästa sätt få fram färgerna och skärpan i alla bilder och för att kunna utnyttja de bilder som Minimani redan hade. Även detta fick vi att fungera efter små justeringar.

  ”Tack vare samarbetet mellan Minimani och Botnia Print underlättades bildbehandlingsprocessen i slutändan avsevärt. Det har inte längre någon betydelse om CMYK eller RGB ingår i processen, dvs. allt löper nu enklare!”

  CMYK är fyrfärgsteknik eller ”normal” tryckteknik. RGB är åter en tryckteknik som främst används med datorskärmar. Tidigare har RGB-bilder inte kunnat tryckas, eftersom bilderna måste finnas i ett visst format. Tack vare Botnia Print är detta inte längre något problem.

  ”Under samarbetets gång hade vi ett problem med en utdelningsfirma och vi blev tvungna att kassera en tidningsupplaga. Trots att det inte på något sätt var Botnia Prints fel, gav de en rabatt på den nya upplagan. Det berättar ganska mycket om deras förståelse när kunden drabbas av en ”katastrof”.

  Särskilda fördelar av att arbeta med Botnia Print

  ”Den jämna kvaliteteten är något som vi uppskattar. När trycktekniken är vattenfri uppkommer det egentligen inte några misslyckanden eller dåligt tryck. Bilderna är skarpa och klara, vilket innebär en stor skillnad i produktbilderna t.ex. i nyanserna. Dessutom utgör text med liten font inte något problem tack vare den högkvalitativa tryckningen. Verksamheten löper smidigt och processen inleddes smärtfritt.”

  ”Jag rekommenderar att intresserade provar och bekantar sig med Botnia Prints utbud! Skillnaden märker du bäst när du jämför resultatet med dina egna produkter. Själva har vi inte bytt tryckerier på grund av någon erbjuder ett lägre pris, utan en smidig vardag är mycket värdefullare. Det är något som vi uppskattar hos Botnia Print.”

  Janne Oosi, marknadsföringschef hos Minimani

  Kvalitet har betydelse

  Minimanis direktutdelningstidning är 12–20 sidor och den har producerats regelbundet redan i över tio år. Utdelningen sker numera varje vecka och tidskriften innehåller många bilder, vilket leder till att både kvaliteten och priset har stor betydelse på årsnivå.

  Hos Botnia Print uppfylls förhållandet mellan pris och kvalitet, miljövänliga värderingar och miljövänlig tryckteknik. Botnia Prints lokala förankring var också en fördel, dvs. Botnia Print finns på samma ort som en av Minimanis butiker.

  Ett viktigt mervärde var också miljövänligheten, som också ingår i Botnia Prints centrala värderingar.

  Blaklader
  kulmaelementti