Matkalle Sallaan ry

Matkalle Sallaan ry är Salla kommuns marknadsföringsförening och samarbetsorgan i Lappland, som för närvarande omfattar över 40 företag. Störst av dessa är naturligtvis Salla kommun.

Matkalle Sallaan ry bedriver gemensam marknadsföring med Salla kommun inom turism och sköter samtidigt Salla kommuns marknadsföring och synlighet.

Medlemmar är utöver turistföretag också dagligvarubutiker och specialbutiker, såsom idrottsaffärer och järnaffärer. Alla som drar nytta av turismen, på ett eller annat sätt.

Hur hittade Matkalle Sallaan ry sin väg till Botnia Prints tryckeri?

Tidigare anlitade Matkalle Sallaan ry tryckerier i sitt närområde, men när ekologiska aspekter blev allt viktigare i deras värderingar begärde de offerter av mer miljövänliga aktörer också på längre avstånd och konkurrensutsatte flera tryckerier. Heli Karjalainen, marknadsföringsperson på Matkalle Sallaan ry minns detta med värme:

”Ett av de konkurrensutsatta tryckerierna var Joutsen Media. De tipsade oss om Botnia Print, som för dem varit en mycket högklassig och välfungerande samarbetspartner. De ansåg att Botnia Print skulle vara bra för oss också. Jag besökte företagets webbplats och jag skrek till av glädje när jag läste att tryckeriet är Finlands mest ekologiska! Botnia Print var ett riktigt fynd!”

Vägen till Botnia Prints tryckeri

På Botnia Print reagerade man snabbt på anbudsförfrågan och de ringde upp kunden. Hos Matkalle Sallaan ry var man glada över att Botnia Print skickade prov på hurdant papper och tryckeri de kan erbjuda oss. Även i fråga om priset var offerten mycket lämplig.

”De reagerar alltid mycket snabbt, oberoende av i vilket ärende vi kontaktar dem. Dessutom är tidningens kvalitet mycket bra! Färgerna hålls intakta och blir inte suddiga, såsom ofta brukar vara fallet i dagstidningar. Kundservicen är också mycket god.”

Heli Karjalainen, Matkalle Sallaan ry

Ett tidsschema som krävde snabba åtgärder var inget problem för Botnia Print, utan tidningarna levererades enligt överenskommet tidsschema. När Matkalle Sallaan ry följande gång behövde ett tryckeri, funderade Matkalle Sallaan ry inte ens på att konkurrensutsätta andra aktörer, eftersom deras mycket välfungerande samarbete redan hade övertygat dem.

Ömsesidig tillfredsställelse är hörnstenen i ett fruktbart samarbete

Hos Botnia Print ansvarar Peter Marjakangas för samarbetet. Han beskriver samarbetet med följande ord:

”Matkalle Sallaan ry hör till våra viktiga kunder, även om tidningen endast sällan utkommer så är det desto viktigare att produkten håller hög kvalitet. Vi har specialiserat oss på upplagor som är mindre än en miljon, och där framhävs också bäst våra starka sidor.”

Samarbetet har varit nyttigt och värdefullt också för Matkalle Sallaan ry:

”Botnia Print sparar mycket tid åt oss, eftersom verksamheten är snabb och högklassig, vilket gör att vi inte behöver reklamera eller reda ut saker. Ju mindre tid det tar att göra en sak, desto bättre!”
– Heli Karjalainen, Matkalle Sallaan ry

Ekologi som trumf

Matkalle Sallaan ry anser att när Botnia Print profilerar sig som Finlands mest ekologiska tryckeri stöder detta samtidigt Matkalle Sallaan ry:s varumärkesbild som miljövänlig aktör. Botnia Print instämmer i detta:

”Miljövänlighet, tryckkvalitet och kvalitet i arbetet. Vi försöker vara smidiga för att det ska vara så enkelt som möjligt för våra kunder att handla med oss. Då kunden anlitar oss får de tid över för också annat än enbart det mest brådskande.”

Heli Karjalainen vid Matkalle Sallaan ry rekommenderar Botnia Print varmt också för andra:

”Det ligger ju i allas intresse att allt fler väljer ett ekologiskt alternativ!”

Blaklader
kulmaelementti