Fennovoima

Fennovoima är ett finländskt energibolag som bygger kärnkraftverket Hanhikivi 1 på Hanhikiviudden i Pyhäjoki. I projektet deltar utöver Fennovoima också anläggningsleverantören RAOS Project, dess huvudentreprenör Titan-2 samt ett flertal underleverantörer. Projektet Hanhikivi 1 befinner sig för närvarande i licensieringsskedet.

Målet är att byggandet av kraftverket ska inledas 2021 och vara färdigt 2028. Efter att kraftverket Hanhikivi 1 har blivit färdigt producerar det cirka en tiondel av den el som Finland behöver, utan utsläpp och på ett tillförlitligt sätt.

Hur började samarbetet?

När Fennovoima behövde kompetensen hos ett sakkunnigt tryckeri för att trycka sin intressenttidning vände sig bolaget till Botnia Print. Miljövänlig verksamhet är en viktig del av båda bolagens värderingar. Dessutom anser Fennovoima att lokal förankring är en stor fördel. Som en summa av dessa faktorer började man bygga upp det samarbete som nu pågått i flera år.

Heidi Laikari, Fennovoimas informatör och chefredaktör för tidningen Fennonen, berättar om samarbetet med Botnia Print.

”Intressenttidningen Fennonen startade som en liten tidskrift och den distribuerades som instick i tidningar som utkommer i Pyhäjoki och i närområdet. Under årens lopp utvidgades tidskriften: först till 4 sidor och slutligen till 16 sidor. Vi producerade tidningen från början med egna krafter. Fennonen föddes som en tryckt version, men efter några år skapade vi också en webbtidning. År 2017 beslutade vi att utveckla tidningen och utvidga vår medarbetargrupp och därför började vi samarbeta med Fokus Media Sisu. I samband med reformen förnyades bland annat den tryckta tidningens layout och innehållet blev vassare.”

Tryckandet av Fennovoimas intressenttidning sköts av Botnia Print. Den tryckta Fennonen utkommer två gånger om året. För närvarande publiceras en digital tidning fem gånger om året.

Upplevde ni några överraskningar och hur skötte Botnia Print sådana situationer?

”Vi har i flera år haft ett gott samarbete med Botnia Print tills vi drabbades av en serie mänskliga misstag. Det första misstaget hänförde sig till tryckmaterialet, eftersom det lämnades in i fel form till Botnia Print. Eftersom Botnia Print har en bra tryckteknik, kunde tryckeriet producera det alltför färgrika materialet. Om de haft en svagare tryckteknik, skulle bilderna ha blivit svarta och suddiga och hela upplagan skulle aldrig ha tryckts. I denna situation beslutade vi trycka en ny upplaga.”

Situationen berodde på summan av flera delfaktorer. Fennonens redaktionsgrupp hade vuxit och alla kände inte tillräckligt väl till processen på tidningen och tryckeriet. En annan utmaning gällde papperskvaliteten. Papperen från olika pappersfabriker har något olika egenskaper och det visade sig att ett papper som en viss fabrik producerade föll kunden synnerligen väl i smaken.

”Vi strävar naturligtvis efter att i fortsättningen säkerställa att vi får just denna produkt från en viss pappersfabrik, som kunden gillar mer.”

Kundansvarig Susanne Starck, Botnia Print

”Vi uppskattar långa samarbetsrelationer. Dessutom har Botnia Print en passionerad inställning till tidningsproduktion och sitt arbete överlag. De gör ett gott resultat, yrkeskunnigt och med stort hjärta!”

Heidi Laikari, informatör på Fennovoima och chefredaktör för tidningen Fennonen
Blaklader
kulmaelementti