Blåkläder

Blåkläder är ett svenskt företag som säljer och tillverkar arbetskläder. Moderbolaget finns i Sverige och dotterbolagen finns i Finland, runt om i Europa samt i Förenta staterna och Japan.

Blåkläders sortiment omfattar bl.a. arbetskläder, arbetsskor och arbetshandskar. Försäljningen sker huvudsakligen via återförsäljare, men det finns också stora direkta avtalskunder.

Som varumärke är Blåkläder känt för högkvalitativa och välfungerande arbetskläder. Produkterna tillverkas helt på egna fabriker och därigenom kan Blåkläder övervaka hela verksamheten.

På grund av detta var man på Botnia Print glada över att få trycka Blåkläders kundtidning.

Hur blev Blåkläder kund hos Botnia Print i Finland?

Susanna Knuutinen, som ansvarar för marknadsföring hos Blåkläder, skrattar då hon kommer ihåg den första samarbetstiden mellan Botnia Print och Blåkläder:

”Det är verkligt många år sedan Botnia Print första gången kontaktade oss. De har regelbundet ringt oss och frågat om hurdan läget är ifråga om ett trycksamarbete. Vi får verkligen mycket marknadsföringsmaterial via Sverige, och därför har det inte funnits något behov tidigare. Men för några år sedan beslutade vi att vi vill trycka vår kundtidning i Finland. I det skedet kom vi att tänka på Botnia Print.”

Vid konkurrensutsättningen av tryckerierna urskilde sig Botnia Print till sin fördel genom sin berättelse: ett mindre tryckeri som erbjuder ett högklassigt tryckeri till ett bra pris. Ett högkvalitativt, klart och vattenfritt tryck övertygade Blåkläder om att inleda ett partnerskap.

Till Blåkläders image hör hög kvalitet, som man naturligtvis vill framhäva också i marknadsföringsmaterial.

Dessutom är de miljöaspekter som Botnia Print värdesätter viktiga för Blåkläder. Beaktandet av de gröna värderingarna märks i all Botnia Prints verksamhet och som Susanna Knuutinen anser att hör till Botnia Prints starka sidor.

”På vår huvudmarknadsföring i Sverige, har man förundrat sig över att denna tidningsprodukt inte alls smutsar fingrarna!”

Susanna Knuutinen, Blåkläder

På det hela taget har man på Blåkläder varit nöjda med samarbetet med Botnia Print.

”Kommunikationen har varit mycket smidig och ifall det har förekommit några problem och när vi sedan har nämnt om dem för Botnia Print, har de genast tagit itu med dem. De gör allt de kan för att kunden på riktigt ska vara nöjd. Överlag har arbetet och hela processen fungerat mycket flexibelt, så vi har varit mycket nöjda.”

Vad kan Blåkläder säga om Botnia Print till andra?

”Jag kan varmt rekommendera! Det här är ett tryckeri och ett företag som tydligt utför kundorienterat arbete med stort hjärta. De är också mycket yrkeskunniga, dvs. kunden får av dem säkert en produkt av hög kvalitet.”

Smidigt samarbete

Hos Botnia Print ansvarar Peter Marjakangas för samarbetet och han säger att samarbetet är viktigt för båda parter:

”Blåkläder är en kund som vi vill ha mer av också i framtiden. De har ett välbyggt, kvalitetsmedvetet varumärke, vi får högklassigt material av dem från Sverige och de är på alla sätt mycket viktiga för oss.”

Botnia Prints Peter Marjakangas ler när han tillfrågas om hur samarbetet löper:

”Människorna på Blåkläder är så härliga. Det har varit trevligt att förhandla med dem på alla sätt. Om vi vill utbyta åsikter om något, är det för båda parterna lätt att ta telefonen i handen och diskutera ärendet.”

Blaklader
kulmaelementti